Privacyverklaring

Inleiding

U heeft zeker gehoord van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR General Data Protection Regulation), die van kracht wordt op 25 mei 2018. Met deze infopagina brengen we u op de hoogte van de veilige manier waarop we met uw gegevens omgaan.
Allereerst benadrukken we dat uw gegevens door SaiTharn nooit worden verkocht of doorgegeven aan externe bedrijven en opgeslagen worden op beveiligde servers in Nederland.

Verwerkingsverantwoordelijke

In de zin van de toepasselijke voorschriften is de uitbater van SaiTharn de verantwoordelijke van de verwerking van gegevens die u betreffen en door SaiTharn verzameld worden.

Welke gegevens worden door SaiTharn verwerkt?

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw mobiel nummer
 • Datum en tijdstip van uw afspraken

Hoe ontvangen en gebruiken we deze gegevens?

We verzamelen deze gegevens enerzijds via het contactformulier, of anderzijds via de online afspraakmodule. Deze gegevens worden enkel gebruikt om u te kunnen contacteren in het kader van uw afspraak. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.
We verkrijgen uw gegevens via twee wegen:
 1. Contactformulier
  De door u ingevulde gegevens worden enkel en éénmalig gebruikt om ons toe te laten uw vraag te beantwoorden. Deze gegevens worden niet opgeslagen in een databank en worden niet gedeeld met derden.
 2. Afsprakenformulier
  De gevraagde gegevens zijn minimaal nodig om uw afspraak te kunnen maken, deze afspraak te bevestigen en u eraan te herinneren.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

De uitbater van SaiTharn.
De webmaster heeft toegang tot de databank, maar kan enkel gegevens verwijderen na uw eventuele vraag hierom.

Waar worden uw persoonlijke gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden op servers in Nederland opgeslagen en verwerkt. Een back-up wordt bewaard op diezelfde servers. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de GDPR.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

 • Uw gegevens die verwerkt werden via de afsprakenmodule worden 2 jaar bewaard.
 • Uw gegevens die we ontvingen via het contactformulier worden niet bewaard. Deze worden behandeld als een gewone e-mail.

Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bereiken, aanpassen of verwijderen?

Op eenvoudige vraag kan u uw bewaarde gegevens uit de databank van de website SaiTharn ontvangen. Indien u wenst verwijderen we deze gegevens. Dit houdt echter in dat eventuele toekomstige afspraken via de website gemaakt ook gewist worden.

Waar kan u de bovenstaande informatie en updates vinden?

De laatste versie van deze nota vindt u terug op onze website op de pagina “Privacyverklaring“.

Meer info over AVG?

U vindt op internet veel info door te zoeken naar “avg gdpr” of op deze Wikipediapagina.

Google Analytics

Uw bezoek aan onze website wordt gelogd door Google in het kader van Google Analytics. Dit gebeurt echter volledig anoniem. Hiervoor hebben we uw toelating dus niet nodig.